Total: 0.00 лв.
Total: 0.00 лв.

Системите за контрол на достъпа зависят от функциите, които изпълняват, тяхната структура и обхват на действие. Системите биват регистриращи, пропускателни и контролно-пропускателни.

Регистриращите системи идентифицират преминаващите през даден контролен пункт лица, без да ги ограничават. Служат за контрол на движението на персонал или превозни средства, контролират работното време и др.

Пропускателните системи разрешават достъп само на определени лица, в определено време и при определени условия. Могат да ограничат достъпа до различни обекти – административни и жилищни сгради, складове и др.

Контролно-пропускателни системи обединяват функциите на регистриращите и пропускателните системи и освен това ги надграждат. Те идентифицират, пропускат, регистрират и архивират данни за преминаващите лица. С тях се оборудват особено отговорни и стратегически важни обекти, а също паркинги и гаражи .Системата за достъп може да се програмира на базата на времеви интервали, в които да се влиза и излиза от обекта, може да допуска само определен брой лица в дадено помещение и др.

Call Now Button
X