Total: 0.00 лв.
Total: 0.00 лв.

PН метри

Какво представлява рН?
рН или още водороден показател, представлява, баланса между Водородните (H+) и Хидроксилните (OH) йони във водата

Чрез концентрацията на H+ се определя химичния характер на даден разтвор.

Съществуват няколко вида разтвори според киселинноста – pH:
• Неутрален разтвор – разтвор, в който концентрацията на H+ е равна на тази на OH−. При тези разтвори стойността на pH е 7.
• Киселинен разтвор – разтвор, в който концентрацията на H+ е по-голяма от тази на OH−. При тези разтвори стойността на pH е по-малка от 7.
• Основен разтвор – разтвор, в който концентрацията на H+ е по-малка от тази на OH− . При тези разтвори стойността на pH е по-голяма от 7.

Устройствата за измерване на киселинност, се наричат рН-метри.

Показване на 2 резултата

Call Now Button
X